Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski W Ekonomiku rozmawiano o kształceniu dla rynku pracy. Szkoła pozyskała kolejnych patronów - Powiat Wodzisławski

W Ekonomiku rozmawiano o kształceniu dla rynku pracy. Szkoła pozyskała kolejnych patronów

Rynek pracy jest dziś dla pracodawców i pracowników wyzwaniem. Każda ze stron musi bowiem odnaleźć się w niełatwej sytuacji ultraszybkiego postępu technologicznego, zmieniających się oczekiwań i możliwości, a także osobistych preferencji uczestników rynku pracy. Z tego powodu spotkanie pracodawców z dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkoły, dyskusja, a wreszcie podpisanie umów patronackich stanowią ważny krok w jego kształtowaniu w skali regionalnej. Z takiego założenia wyszli w wodzisławskim Zespole Szkół Ekonomicznych.

Spotkanie z pracodawcami w Ekonomiku. Na zdjęciu postacie ludzkie siedzące za stołem

W wodzisławskim Ekonomiku przedstawiciele pracodawców, instytucji publicznych dyrekcja szkoły oraz nauczyciele podjęli dyskusję na temat warunków, w jakich funkcjonują dziś uczestnicy rynku pracy:

– Dziś na rynku pracy spotykamy młodego człowieka, który na równi ze światem rzeczywistym funkcjonuje w świecie wirtualnym. To oznacza, że pracodawcy mierzą się z zupełnie nowym profilem pracownika: skupionym na technologii, z zaawansowanymi umiejętnościami informatycznymi i oszczędną komunikacją werbalną. Staramy się jako szkoła promować i wdrażać taki model kształcenia zawodowego, który wykorzystuje mocne strony pokolenia młodych i kształtuje je na potrzeby rynku pracy – podkreśla Maria Lach, dyrektor zespołu Szkół Ekonomicznych.

Kierownik kształcenia praktycznego i nauczyciel przedmiotów zawodowych Aleksandra Zielonka zaprezentowała uczestnikom spotkania kierunki kształcenia uruchomione w Ekonomiku oraz zasady przystępowania do egzaminów zawodowych. Z kolei Anna Słotwińska-Plewka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, podkreśliła, czego oczekują młodzi, poszukujący pracy ludzie:

– Przede wszystkim stawiają na komunikację i rozwój. Ogromnie doceniają możliwość rozwijania swoich kompetencji, talentów i umiejętności, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jednocześnie, co ciekawe, młodzi rezygnują z kultury obecności na rzecz kultury zaufania. Przychodzą do pracy z nadzieją, że szef, pracodawca obdarzy ich zaufaniem zapewniającym swobodę działania – tłumaczyła.

Podsumowaniem dyskusji było podpisanie przez szkołę nowych umów patronackich, na podstawie których pracodawcy otoczą szczególną opieką i edukacją zawodową młodzież Ekonomika. Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości będą korzystali ze wsparcia Doradztwa Podatkowego Graczyk S.C., Kancelarii Doradztwa Podatkowego Piątek sp. z o.o. i Kancelarii Doradztwa Podatkowego Delta. Technik handlowiec otoczony zostanie zawodowym wsparciem przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców. Z kolei Grupa Atlas Tour sp. z.o.o. patronatem objęła adeptów technika organizacji turystyki. Firma Jordaszka sp. z o.o. wesprze w rozwoju młodzież kształcącą się w zawodach: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Przyszli informatycy i technicy reklamy korzystać będą z rad i doświadczenia firmy Pikselomania sp. z o.o.

foto i tekst: ZSE; oprac. BKI

Wydarzeniu towarzyszyły całodzienne warsztaty poprowadzone przez gości specjalnych – przedstawicieli wieloletniego partnera szkoły, czyli firmy Unity Line – operatora promów na Morzu Bałtyckim. Doświadczenie tego pracodawcy, marka rozpoznawalna w Europie, kultura pracy stanowią niejednokrotnie przykład, do którego szkoła odwołuje się, prezentując autorytety rynku pracy. Pośród różnych rodzajów spotkań i ćwiczeń szczególnym zainteresowaniem ze strony młodzieży cieszyły się zajęcia z carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach.