Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Uroczystość 10 – lecia PODN - Powiat Wodzisławski

Uroczystość 10 – lecia PODN

Wczoraj w Rydułtowskim Centrum Kultury odbyły się uroczyste obchody 10 - lecia istnienia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim (PODN). Uroczystości te okazały się szczególną okazją do wspomnień i podsumowań.

Na początku była idea,  w efekcie  której 1 września 2001 roku  powołany został Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl., a 1 września 2004 decyzją  Rady Powiatu Wodzisławskiego placówka stała się samodzielną organizacyjnie i strukturalnie jednostką, która przyjęła nazwę Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
Podczas uroczystości Grażyna Majchrowska – dyrektor PODN gorąco dziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie ośrodka, a w szczególności ówczesnemu Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego ze starostą Jerzym Rosołem na czele.
W 10 – letniej historii ośrodka jego pracownicy służyli  nauczycielom radą i pomocą metodyczną, prowadzili różnorodne formy doradztwa i doskonalenia zawodowego. To także oni wspierali nauczycieli w awansach zawodowych oraz promowali i rozpowszechniali publikacje i innowacje metodyczno-pedagogiczne.
„Zaangażowanie Pani oraz Pani znakomitego zespołu profesjonalistów  w realizację nowych trudnych zadań oświatowych nałożonych przez reformę szkolnictwa w Polsce zasługuje na wyrazy uznania i szacunku nie tylko władz powiatowych ale i całego środowiska oświatowego.   Szkoły ponownie objęte są zmianami programowymi  a zatem przed naszym  Ośrodkiem stoją nowe wezwania, którym na pewno Pani Dyrektor  wraz z konsultantami i doradcami metodycznymi sprosta” – dziękował starosta Tadeusz Skatuła
Zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładu dr Elżbiety Tkocz pt. „Uczeń aktywny w szkole i aktywny w życiu”,  dotyczącego wolontariatu wśród młodzieży Powiatu Wodzisławskiego. Kolejnym prelegentem była dyrektor muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Małgorzata Sobieszczak – Marciniak, która w niezwykle interesujący sposób przybliżyła życie i dokonania naukowe naszej noblistki. Dzięki uprzejmości warszawskiego muzeum zebrani goście oraz uczniowie mogli także zwiedzić wystawę dotyczącą życia i dokonań Marii Skłodowskiej – Curie.
Uroczystość 10- lecia była również okazją do przekazania nagród  laureatom wojewódzkich konkursów  zorganizowanych przez  PODN w ramach III Regionalnego Forum Edukacyjnego, do wręczenia których Grażyna Majchrowska – dyrektor PODN, poprosiła Dyrektora Biura Posła do PE prof. Jerzego Buzka – Henryka Kretka oraz posła na Sejm RP Ryszarda Zawadzkiego.