Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Szansa na kolejną dotację Powiatu dla szpitali - Powiat Wodzisławski

Szansa na kolejną dotację Powiatu dla szpitali

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozpatrzył pozytywnie wniosek dyrekcji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. i postanowił wystąpić do Rady Powiatu o zgodę na przekazanie powiatowym szpitalom 365 tys. zł dotacji.

szpital w Wodzisławiu Śl.

Powiatowi radni decyzję w sprawie wniosku podejmą na najbliższej sesji. Wsparcie z budżetu Powiatu ma tym razem zostać przeznaczone na modernizację działu Apteki Szpitalnej.

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach z 10 maja 2021 r. PPZOZ został zobowiązany do dostosowania pomieszczeń Apteki Szpitalnej do przepisów prawa w terminie do 31 marca 2022 roku. Łączny koszt inwestycji wynosi 370 655,77 złotych, jednak z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową szpitale nie są w stanie samodzielnie udźwignąć takiego wydatku. Przeszkoda od lat jest ta sama – niewystarczające finansowanie procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Niezbędne jest zatem wsparcie ze strony samorządu powiatowego. Starosta Leszek Bizoń podkreśla, że apteka szpitalna jest jednym z kluczowych elementów, bez których żaden szpital nie może funkcjonować.

– Skoro nie spełnia ona wymogów, chcemy pomóc naszym powiatowym szpitalom dostosować ją do obowiązujących przepisów tak, aby pacjenci byli pod tym względem zabezpieczeni – mówi starosta.