Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Stwórz plakat promujący Polskę w Brukseli! - Powiat Wodzisławski

Stwórz plakat promujący Polskę w Brukseli!

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na plakat promujący polską delegację na posiedzenie Europejskiego Parlamentu Młodzieży, które odbędzie się jesienią br. w Brukseli.

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkiego typu szkół z całego naszego regionu.

Tematem konkursu jest idea włączania osób niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi w życie społeczne.

Prace o wymiarach 60 x 70 cm, wykonane w jednej z następujących technik: fotografia, malarstwo, grafika lub collage, powinny zostać złożone do dnia 28 września br. w sekretariacie szkoły w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 (w przypadku prac nadsyłanych pocztą  decyduje data wpłynięcia do sekretariatu szkoły).

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela w imieniu szkoły p. Renata Szymanek, tel. 32-455-22-28, 32-455-39-86.