Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - Powiat Wodzisławski

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, szanując samodzielność dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. w organizacji pracy zakładu, apeluje o podjęcie wszelkich możliwych działań, zmierzających do zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zarówno dorosłym mieszkańcom powiatu, jak i dzieciom w obu szpitalach.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu 9 stycznia zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora PPZOZ ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Szpitala Wojciecha Olszówki  z 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany harmonogramu obsady dyżurowej podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. oraz sytuacji związanej z trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby lekarzy.

Zarząd wyraził pełne poparcie dla starań Dyrekcji PPZOZ w tym zakresie. Niemniej jednak w trosce o zachowanie dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców Zarząd Powiatu poprosił dyrektora PPZOZ Dorotę Kowalską o podjęcie wszelkich możliwych działań, zmierzających do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej – zarówno internistycznej jak i pediatrycznej – w obu szpitalach, nie tylko w piątki i weekendy, ale również w pozostałe dni.

Dodatkowo m.in. w tej sprawie z dyrekcją PPZOZ spotkał się starosta Leszek Bizoń i odpowiedzialna za służbę zdrowia członkini zarządu Krystyna Kuczera. Wspólnie poszukiwano dróg wyjścia z obecnej sytuacji.