Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

L (pięćdziesiąta) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 25 maja 2023 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92A. Początek o godz. 14:00.

logo powiatu wodzisławskiego z okazji 25 lat powiatu
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Powiatu.
 4. Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiat Wodzisławski w 2022 roku – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.
 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIX sesji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/294/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego”,
  b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/295/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLVI/453/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2023 rok wraz z załącznikami,
  d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLVI/452/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023-2039.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad L sesji.