POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Rada Powiatu VI kadencji (2018-2023)

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady

Przewodniczącym Rady Powiatu Wodzisławskiego jest Adam Krzyżak

Przewodniczący Rady Adam Krzyżak

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu są: Marek Rybarz i Robert Wala

Wiceprzewodniczący Marek Rybarz

Wiceprzewodniczący Robert Wala

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przyjmują strony

w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.00

w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2

– Wydział Rady i Zarządu Powiatu – pokój nr 109.

Kontakt pod nr telefonu 32 453 97 33.