Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rusza budowa „Oazy Aktywności”. Teren przy PCPR zamknięty

Rusza budowa „Oazy Aktywności”. Teren przy PCPR zamknięty

Dziś w rejonie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim rozpoczynają się prace budowlane związane z rozbudową budynku oraz przystosowaniem terenu przy ul. Wałowej 30 na potrzeby projektu "Oaza aktywności". Z tego powodu obszar wokół PCPR będzie wyłączony z użytkowania dla prywatnych samochodów osobowych.

Dawny szpital powiatowy, obecnie siedziba powiatowych instytucji pomocy społecznej

Realizacja inwestycji jest związana z projektem unijnym, na który Powiat Wodzisławski pozyskał prawie 3,8 mln zł dofinansowania z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki niemu w ścisłym centrum miasta jeden z budynków dawnego kompleksu szpitalnego zostanie zaadaptowany na budynek usługowy przeznaczony na cele społeczne.

Po rozbudowie budynek otrzyma formę dwóch przenikających się brył prostopadłościennych: część istniejąca – parterowa oraz część projektowana – piętrowa. Na przecięciu dwóch brył znajdzie się ogród zimowy. Na parterze zaprojektowano salę do ćwiczeń (rehabilitacyjno-relaksacyjną) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz pomieszczeniem socjalnym dla pracowników. Dodatkowo budynek wyposażony zostanie w windę oraz dostępne z zewnątrz WC dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze zaprojektowano salę szkoleniowo-warsztatową przeznaczoną dla 30 osób wraz z zapleczem sali, sanitariaty ogólnodostępne oraz ogród zimowy.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaplanowano parking na 10 samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu stworzona zostanie również przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscu istniejącego ogrodu oraz utworzona zostanie ścieżka edukacyjna. Całość obszaru ma wpisywać się w założenia hortiterapii, czyli terapii związanej z przebywaniem w ogrodzie, co umożliwią liczne nasadzenia zieleni. Dodatkowo przewidziano wymianę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych.

Na terenie objętym projektem zaplanowano elementy małej architektury takie jak ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, donice, hamaki na stelażu, leżaki drewniane, skrzynie na zioła/kwiaty, urządzenia zabawowe oraz altanę ogrodową.

Ponadto zaprojektowano nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz roślinności niskiej ozdobnej (bylin i traw). Budynek, jak i cały teren, zostanie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Realizacja projektu wspomoże procesy rewitalizacji Starego Miasta w Wodzisławiu Śl. Przysłuży się zwłaszcza kobietom nieaktywnym zawodowo, „dzieciom rynku” jako miejsce do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu (zaplecze dla wychowawców do organizacji ciekawych zajęć). Pozwoli także na stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów czy osób z niepełnosprawnością, jak również osób korzystających z pomocy jednostek mieszczących się przy ul. Wałowej 30: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Przypomnijmy, że aby „Oaza Aktywności” mogła powstać, władze powiatu dwukrotnie ogłaszały przetarg na wyłonienie wykonawcy. W obu jednak przypadkach złożone oferty przekraczały możliwości finansowe. Nad projektem zawisła groźba niepowodzenia. Zarząd Powiatu podjął więc starania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na rzecz pozyskania dodatkowych środków. – Wystąpiliśmy do instytucji zarządzającej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę montażu finansowego i zwiększenie dofinansowania – tłumaczy starosta Leszek Bizoń.

Działania te przyniosły oczekiwany efekt, ponieważ Zarząd Województwa Śląskiego zgodził się na zwiększenie finansowania z RPO z 2,8 mln zł do 3,8 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom władze powiatu ogłosiły trzeci przetarg, który wyłonił wykonawcę inwestycji. Jest nią firma MILIMEX S.A  z Siemianowic Śląskich. planowany termin ukończenia inwestycji to wrzesień 2020 r.

Więcej o projekcie: TUTAJ