Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Rozmawiali o wspólnej komunikacji - Powiat Wodzisławski

Rozmawiali o wspólnej komunikacji

W miniony wtorek starosta Leszek Bizoń wspólnie z włodarzami gmin Godów, Gorzyce i Lubomia rozmawiali o powiatowej komunikacji. Podsumowano między innymi dotychczasową współpracę w zakresie rozwijania sieci połączeń autobusowych oraz możliwości pozyskiwania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Grupa mężczyzn przy stole naradzających się

Wodzisławska Komunikacja Powiatowa w tym roku będzie obchodzić 13 lat. Została uruchomiona przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. w 2011 r., gdy upadający PKS Rybnik praktycznie z dnia na dzień  zaprzestał kursowania do południowych gmin powiatu, które stanęły w obliczu zagrożenia odcięciem komunikacyjnym. Powiat Wodzisławski, wchodząc we współpracę z PKS w Raciborzu i organizując połączenia, został jednym z pierwszych powiatów ziemskich w Polsce, który przejął zadanie organizacji komunikacji publicznej. Wkrótce do współpracy z Powiatem w tym obszarze przystąpiły 3 nienależące do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gminy: Godów, Gorzyce i Lubomia.

Aktualnie Wodzisławska Komunikacja Powiatowa operuje na 12 liniach, łączących południe powiatu z Wodzisławiem Śl., Pszowem i Rydułtowami oraz Raciborzem i Jastrzębiem-Zdrojem. Autobusy Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wykonują ponad 250 kursów dziennie, przewożąc przeciętnie 75 tys. pasażerów miesięcznie (czyli ok. 900 tys. rocznie). W sumie Wodzisławska Komunikacja Powiatowa co roku wykonuje 1,5 mln wozokilometrów.

Od września 2022 r. za sprawą linii nr 44 południowe gminy powiatu zyskały połączenie z Pszowem i Rydułtowami. Dzięki temu młodzież zamieszkująca w miejscowościach gmin Gorzyce i Lubomia może bez przeszkód dostać się do szkół ponadpodstawowych w Pszowie i Rydułtowach. Linia okazała się sukcesem. Według wstępnych analiz ruchu pasażerskiego średnio miesięcznie korzysta z tego połączenia ok. 2 500 osób.

Nowoczesny tabor

W komunikacji organizowanej przez Powiat Wodzisławski eksploatowanych jest aktualnie 21 autobusów różnej wielkości. Od kilku lat władze powiatu starają się o unowocześnianie taboru, dzięki czemu autobusy w 90% posiadają normę spalin EURO 6 i nie są starsze niż 2016 rok. Wśród pojazdów zasilających komunikację powiatową jest 1 hybryda zakupiona w kwietniu ubiegłego roku. Pozostałe pojazdy to: IVECO CROSSWAY, SOR CN12, ISUZU NOVOCITY LIFE. Te ostatnie są bardzo charakterystyczne, mają bowiem 8,5 metra długości i barwę turkusową. W marcu tego roku tabor wzbogaci się o kolejny autobus IVECO CROSSWAY.

Ceny bez zmian od 2014 roku

Wodzisławska Komunikacja Powiatowa w 2024 r. kosztować będzie samorząd powiatowy oraz gminy wspólnie z Powiatem ją współtworzące (Godów, Gorzyce, Lubomia) ok. 8,5 mln zł, z czego 4,9 mln zł zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.  Mimo stale rosnących kosztów funkcjonowania, w ryzach udaje się utrzymać cenę biletów:

  • bilety jednorazowe: na terenie gminy – 3 zł, na terenie powiatu – 5 zł, poza powiatem 6 zł;
  • bilety miesięczne (szkolne): na terenie gminy 35 zł, na terenie powiatu – 80 zł, poza powiatem 95 zł.

Wodzisławska Komunikacja Powiatowa wprowadziła też bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi, ujednolicono bilet weekendowy – bez względu na długość przejazdu opłata wyniesie 2 zł. W dalszym ciągu obowiązują ulgi dla ,,Dużej Rodziny’’ i osób korzystających z pomocy społecznej. Z bezpłatnych przejazdów Wodzisławską Komunikacją Powiatową mogą korzystać seniorzy 70+ oraz dzieci do 7 roku życia. W promocyjnej cenie można kupić także bilet 60-dniowy – szczegóły (otwiera się w nowym oknie).

Powiat organizuje też promocje letnie, oferując bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży wszystkimi liniami Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej przez całe wakacje, a dla dorosłych za jedyne 29,99 zł. Bezpłatny przejazd możliwy jest też w Międzynarodowym Dniu bez Samochodu. W tym tygodniu wystartowała ponadto promocja dla uczniów szkół podstawowych z 3 gmin, którzy za jednorazową opłatę 1 zł mogą bezpłatnie przemieszczać się do czerwca autobusami PKS na trasie dom-szkoła-dom.

Co zaś najważniejsze, cena biletów za przejazdy Wodzisławską Komunikacją Powiatową praktycznie nie wzrosła od 2014 r.

Elektromobilność, sieć połączeń, wzrost kosztów – wyzwania przed komunikacją

O tym, jak rozwijać powiatową komunikację, rozmawiano we wtorek w gronie samorządów, które wspólnie z Powiatem ją organizują. W spotkaniu prócz starosty Leszka Bizonia udział wzięli wójtowie: Godowa (Mariusz Adamczyk), Gorzyc (Daniel Jakubczyk) i Lubomi (Czesław Burek), a także naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa w Wodzisławiu Śl., który od początku realizuje zadania związane z komunikacją powiatową Arkadiusz Łuszczak. Wyzwaniem jest bowiem nie tylko utrzymanie obecnej sieci, ale też jej stałe rozwijanie, pozyskiwanie środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, współpraca z dużymi pracodawcami, aby zapewnić transport pracowników do firm, a także z innymi przewoźnikami.

Ścisła kooperacja niezbędna jest także w obszarze wzmacniania taboru Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej. To nie tylko wymóg czasu, ale również przepisów z zakresu elektromobilności. Już bowiem dzisiaj wiadomo, że Powiat Wodzisławski wspólnie z Powiatem Raciborskim będą ubiegać się o znaczne środki z funduszy unijnych na zakup autobusów elektrycznych oraz stworzenie zaplecza do ich obsługi.