Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Rehabilitacja 25 plus - Powiat Wodzisławski

Rehabilitacja 25 plus

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pilotażowego programu "25 plus", który realizowany jest na podstawie umowy pomiędzy PFRON w Katowicach a PCPR w Wodzisławiu Śląskim od 1 stycznia tego roku.

rehabilitacja 25 plus

Od stycznia w powiecie wodzisławskim w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” funkcjonują 2 ośrodki dziennej pomocy dla 20 uczestników, będących absolwentami szkół przysposabiających do pracy, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z lat 2016-2018.

Realizacja programu odbywa się w dwóch ośrodkach mieszczących się w budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Mikołaja Kopernika 71 oraz w budynku Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie, ul. Władysława Orkana 23.

Na terenie ośrodków znajdują się w pełni wyposażone sale do zajęć rehabilitacji, sale gimnastyczne, które zaopatrzone są dodatkowo w drobne sprzęty do usprawniania fizycznego. Ponadto w placówkach funkcjonują kuchnie treningowe, sale komputerowe, które umożliwiają nabycie umiejętności IT, a także różnego rodzaju pracownie terapeutyczne, pozwalające na prowadzenie zajęć usprawniających.

Ośrodki działają w tygodniu od 8.00 do 16.00, a uczestnictwo w nich jest całkowicie bezpłatne. Beneficjenci programu mają zapewniony transport do i z ośrodka oraz posiłki w formie cateringowej, obejmujące śniadania oraz obiady.

Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie przygotowania ich do życia w środowisku społecznym, między innymi przez zwiększenie lub podtrzymanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, tj. planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Opiekunowie uwzględniając specyfikę grupy wprowadzają indywidualizację przeprowadzanych zajęć, dostosowują je do wieku uczestników, rodzaju niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz możliwości związanych z motoryką itd. Wszelkiego rodzaju zajęcia dostosowano do potrzeb określonych w Indywidualnych Kartach Potrzeb Uczestników Projektu oraz do ich zainteresowań. Wszystkie te działania służą stworzeniu uczestnikom projektu możliwości łatwiejszego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zachęceniu ich do aktywnego uczestnictwa w wielu dziedzinach życia.

Budżet programu realizowanego do końca sierpnia to 400 000,00 zł.