Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole! - Powiat Wodzisławski

Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole!

Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim odbyło się po raz szósty Szkolne Forum Ekonomiczne. W tym roku mowa była o formalnej i nieformalnej edukacji w wymiarze lokalnym i europejskim. W forum wzięli udział również goście z zagranicy - wizytujące nasz powiat delegacje powiatu Recklinghuasen w Niemczech i Jełgawa na Łotwie z szefami tych samorządów na czele.

VI szkolne forum przedsiębiorczości w Ekonomiku

Forum rozpoczęło się od wystąpienia starosty Leszka Bizonia, który podkreślił, jak ważna jest rola współdziałania szkół i przedsiębiorców na rzecz pełnego, rzetelnego ukształtowania młodego człowieka na niwie zawodowej. – Bardzo się cieszę, że wspólnie – środowiska nauczycielskie, samorządowcy, a nade wszystko prywatni przedsiębiorcy – spotykamy się po to, aby omówić i podjąć pewne kroki i zobowiązania dotyczące funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie (…). Serdecznie dziękuję wszystkim państwu przedsiębiorcom, którzy już włączyli się w proces zmiany oblicza szkolnictwa zawodowego naszego powiatu i objęli patronatami klasy w tej szkole i innych. Wiem, że mamy w państwa osobach wspaniałych partnerów, którym podobnie jak nam samorządowcom i środowisku nauczycielskiemu zależy na dobru młodego pokolenia – powiedział starosta.

W czasie Forum podkreślona została niebywała, oryginalna na lokalnej mapie edukacyjnej i wartościowa forma uruchamiania i działania klas patronackich, w których to pracodawcy – patroni odgrywają istotną rolę w kształtowaniu umiejętności i świadomości zawodowej młodych ludzi. W ramach patronatu realizuje się wspólna organizacja konkursów, wspomaganie merytoryczne nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie warsztatów i nieustanne poszerzanie programu nauczania. Uczniowie zyskują możliwość certyfikacji, zajęć studyjnych w siedzibie pracodawcy, szansę na rzeczowe rozpoznanie potrzeb rynku pracy. O tym, że współpraca przynosi korzyści wszystkim stronom, przede wszystkim uczniom, mówił m.in. dyrektor Pol-Eko-Aparatura sp. j. Sebastian Kowalski. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maria Lach odniosła się z kolei do tegorocznego sukcesu, jakim było objęcie patronatami pracodawców wszystkich klas pierwszych technikum działającego w Ekonomiku.

Rozbudzenie przedsiębiorczości wśród uczniów Ekonomika odzwierciedla się również w innowacyjnym projekcie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa – Być przedsiębiorczym”. Miniprzesiębiorstwa zakładane i prowadzone przez uczniów odpowiadają swoją strukturą każdemu z etapów, z którymi mierzy się polski przedsiębiorca, od określenia profilu działalności, przez działanie marketingowe, na sporządzeniu dokumentacji finansowej kończąc. Warto zwrócić uwagę, że jest to doskonała forma do wdrożenia młodych ludzi w działania mechanizmu rynkowego, do zbudowania fundamentów, które w przyszłości powinny przesądzić o sukcesie zawodowym młodego człowieka. Definiując profil absolwenta Ekonomika, nie pominięto również walorów płynących z jego zaangażowania w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Ważną, poruszaną podczas tegorocznego Forum, kwestią było zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację projektów europejskich, dających asumpt do kreowania postaw proeuropejskich, rozwoju kompetencji językowych i budowaniu doświadczenia branżowego. Podsumowano dotychczasowe doświadczenia europejskie, nawiązano również do najbliższej perspektywy projektowej, która umożliwi szkole pełne, merytoryczne i kulturowe uczestnictwo we wspólnocie europejskiej. W prezentacji nie pominięto również satysfakcji i korzyści płynących z realizacji projektów. Istotnym komponentem tego bloku tematycznego były również obchody 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

VI Szkolne Forum Przedsiębiorczości zakończyło się refleksją nad zmianami w kształceniu zawodowym, poszukiwaniu szans i możliwości w tych zmianach i przygotowaniu na nie szkoły i pracodawców. Wcześniej odwiedzające szkołę delegacje partnerskich powiatów zwiedziły pracownie szkolne Ekonomika. Młodzież pochwaliła się też swoimi umiejętnościami kulinarnymi, przygotowując dla gości chłodzące napoje. Razem z kolegami ze szkół zawodowych w powiecie Recklinghausen uczniowie Ekonomika przygotowali też wspólny posiłek.

W czasie Forum społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych włączyła się ponadto w obchody 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce, wyborów do tzw. Sejmu Kontraktowego. Z inicjatywy Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku punktualnie o 12:00 uczestnicy Forum odśpiewali hymn Polski.