Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski PROJEKT PL0225 - POPRAWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W POWIATACH I GMINACH - Powiat Wodzisławski

PROJEKT PL0225 – POPRAWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W POWIATACH I GMINACH

Powiat Wodzisławski jest Partnerem Projektu PL0225 "Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Liderem Projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania z Łodzi.

Celem Projektu jest poprawa komunikacji społecznej oraz promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym w powiatach i gminach.

Termin i obszar realizacji – Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w okresie od 08.2008 do 07.2010 roku.

Dofinansowanie działań zapewnia bezpłatny dostęp do wiedzy i zajęć praktycznych dla uczestników szkoleń zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które mają status Partnera Projektu.

Tematyka szkoleń:
–    elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczna archiwizacja danych,
–    elektroniczne usługi i metody komunikacji z wykorzystaniem e-formularzy oraz e-podpisu,
–    udostępnianie informacji publicznej przez Internet oraz przy pomocy technik informatycznych,
–    tworzenie stron internetowych serwisów instytucji publicznych,
–    prawo związane z wdrażaniem e-usług publicznych,
–    bezpieczeństwo pracy w sieci wewnętrznej urzędu oraz w Internecie,
–    techniczne problemy obsługi e-usług opartych na dwustronnej komunikacji,
–    kursy z języka angielskiego i niemieckiego.

Podstawowe formy zdobywania i przekazywania wiedzy:
–    platforma kursów e-learning – umożliwia zdalne nauczanie oraz usystematyzowanie wiedzy przekazywanej podczas szkoleń,
–    seminaria – organizowane bezpośrednio u Partnera, wiedza przekazywana jest w postaci wykładów opisujących dany blok tematyczny,
–    warsztaty (zajęcia praktyczne – w sposób praktyczny przedstawiają wybrane zagadnienie związane z danym blokiem tematycznym,
–    konferencje szkoleniowe – charakter szkolenia łączącego wykład seminaryjny z warsztatem praktycznym.

Ważne adresy
www.pks.fiiz.pl
www.kursy.fiiz.pl
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org

fiiz_logo_gif_bignalepka