Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Procedury dotyczące przekraczania granicy RP przez rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy - Powiat Wodzisławski

Procedury dotyczące przekraczania granicy RP przez rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy

INFORMACJA dotycząca procedury postępowania w celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy na podstawie § 4a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób  przekraczających  granicę  państwową stanowiącą granicę wewnętrzną  (Dz. U. poz. 434 z późn. zm.) dla osób posiadających gospodarstwa rolne po  obu stronach granicy.

PRZEJDŹ DO INFORMACJI