Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Prace na ul. Karola Miarki i 3 Maja zakończą się przed czasem - Powiat Wodzisławski

Prace na ul. Karola Miarki i 3 Maja zakończą się przed czasem

Trwają prace na ul. 3 Maja w Syryni i Karola Miarki w Pszowie. Wiele wskazuje na to, że inwestycja zakończy się ponad rok przed planowanym zakończeniem robót. Dziś miejsce inwestycji wizytował starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Znak z nazwą ulicy: Karola Miarki i numerami domów, na pierwszym planie starosta wodzisławski

Kompleksowa modernizacja drogi powiatowej 5036S, czyli ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni obejmuje przebudowę prawie 5 kilometrów drogi, wymianę nawierzchni jezdni oraz częściową wymianę podbudowy, budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających, przebudowę chodników i poboczy oraz wprowadzenie nowego oznakowania. Wartość robot budowlanych wynosi niemal 16 mln zł. Znaczna część kosztów, ponad 14 mln zł,  zostanie pokryta z pozyskanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Początkowo zakładano, że prace potrwają do końca 2024 roku, ostatecznie mają się zakończyć końcem sierpnia tego roku.