Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - Powiat Wodzisławski

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Wnioski są przyjmowane od dzisiaj, 16 stycznia 2023 r. do wyczerpania środków. Maksymalna kwota  dofinansowania wynosi 30 000 zł.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Michalskiego 12 44-300 Wodzisław Śląski. Rozpatrywane będą wnioski złożone tylko na aktualnie obowiązujących drukach, wypełnione ręcznie lub komputerowo.

O kolejności realizacji wniosków decyduje data wpływu do urzędu. Weryfikacji wniosku pod kątem kompletności przedłożonej dokumentacji oraz poprawności wypełnienia urząd dokona po złożeniu wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji pracownik urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania zawarte są w Regulaminie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Uwaga !  Obowiązuje nowy wzór wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie oraz powyższy regulamin dostępne są na stronie internetowej urzędu wodzislawslaski.praca.gov.pl (dokumenty do pobrania).

Dodatkowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 32 459 29 53; 32 459 29 55; 32 459 29 56; lub 576 330 125.