Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiat uruchomił Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiat Wodzisławski

Powiat uruchomił Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Od 1 października w powiecie wodzisławskim działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W celu obniżenia kosztów administracyjnych został on włączony w strukturę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i tam też będzie mieć on swoją siedzibę. W skład Zespołu wejdzie m.in. 9 lekarzy różnych specjalności i 7 specjalistów: psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni.

Wczoraj nowo uruchomiony Zespół odwiedziła Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, Zofia Urbaniak, która spotkała się m.in. ze Starostą Tadeuszem Skatułą, Członkiem Zarządu Zbigniewem Seemannem, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Ireną Obiegły oraz Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim, Moniką Kantor. Przewodnicząca WZON wysoko oceniła stopień przygotowania PCPR do realizacji tego nowego zadania. Z uznaniem wypowiedziała się także o warunkach lokalowych i technicznych jakie zapewniono klientom PZON (przestronna poczekalnia z miejscem do przewijania dzieci, automatycznie otwierające się drzwi wejściowe oraz podnośnik dla wózków inwalidzkich). Korzystając z okazji Zofia Urbaniak odwiedziła także inne jednostki działające w budynku przy ul. Wałowej 30, w tym Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych, Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Szczególnie zainteresował ją ZAZ, w którym zatrudnionych jest 20 osób niepełnosprawnych, a który po bardzo atrakcyjnych cenach oferuje kompleksowe usługi pralnicze.

Przypomnijmy, że osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzisławskiego, które dla celów pozarentowych chciały uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dotąd musiały korzystać z orzecznictwa w Rybniku. Było to dla nich uciążliwe i kosztowne. Dzięki staraniom władz Powiatu Wodzisławskiego obecnie wszystkie sprawy związane z uzyskaniem orzeczenia będzie można załatwić w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 (budynek tzw. starego szpitala, obok kościoła Wniebowzięcia NMP).

Uruchomienie orzecznictwa w Wodzisławiu Śl. spowodowało pewne zmiany organizacyjne w PCPR. Z powodu powstania PZON, np. dział PCPR zajmujący się pomocą rodzinom zastępczym i biologicznym oraz osobom usamodzielnianym, został przeniesiony na drugie piętro budynku (obok Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego). Utworzenie PZON w Wodzisławiu Śl. wymagało także przejęcia z Rybnika dokumentacji dotyczącej mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Okazało się, że w ciągu niecałych 15 lat powstało aż 50 metrów bieżących akt!