POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Pomagają młodym ludziom zyskać samodzielność i niezależność

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. kolejna grupa młodych osób z niepełnosprawnością uczestniczy w projekcie „Rehabilitacja 25 plus”. Na jego realizację samorząd powiatu pozyskał z PFRON 900 tys. zł. To już czwarta edycja programu realizowana przez powiat.

osoby w sali multimedialnej korzystające z dotykowego monitora

Program ruszył w 2019 r. i od początku uczestniczy w nim Powiat Wodzisławski. Początkowo jego realizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które od stycznia 2019 roku umożliwiło dwudziestu absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim udział w zajęciach. W kolejnych edycjach programu realizowanego już w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. udział wzięło: w edycji 2019-2020 – dwudziestu pięciu absolwentów szkoły, w edycji 2020-2021 – dwudziestu ośmiu, a w edycji 2021-2022 – trzydziestu. W sumie przez cztery lata dotychczasowej realizacji programu na aktywizację osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie pozyskano i wydano dodatkowo niemal 3 mln zł.

Co jest celem programu?

Głównym celem programu jest zapewnienie absolwentom ośrodków rewalidacyjnych i szkół przysposabiających do pracy ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Program „Rehabilitacja 25 plus” zapewnia jego uczestnikom możliwość udziału w ponad stu godzinach zajęć terapeutycznych w miesiącu. Zasady organizacji wsparcia są określone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program jest przeznaczony dla osób z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi, które są absolwentami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych lub szkół przyspasabiających do pracy, ukończyły 24 lub 25 lat (w zależności od typu ukończonej szkoły) i nie znalazły zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej lub też możliwości realizacji terapii w ośrodkach dziennego pobytu i placówkach podobnego typu.

Jak program jest realizowany?

Zajęcia terapeutyczne w ramach programu odbywają się na terenie ZPSWR, który w pierwszych latach jego realizacji udostępnił dwa w pełni wyposażone, przestronne pomieszczenia, usytuowane na parterze budynku oraz umożliwił korzystanie ze swojej bazy dydaktycznej, boisk, nowoczesnych placów rekreacyjnych, mieszkania treningowego i kawiarenki treningowej. Uczestnicy programu obecnie do dyspozycji mają jeszcze kolejne dwa pomieszczenia wyposażone w sprzęt rehabilitacyjno – sportowy i sprzęt z zakresu reintegracji zawodowej zakupiony ze środków PFRON.

– Dzięki temu, że program realizowany jest na terenie dużej, tętniącej życiem placówki edukacyjnej uczestnicy doświadczają na co dzień szeroko pojętej integracji, mając nadal kontakt ze swoimi nauczycielami i kolegami, w znanych sobie od lat miejscach – podkreśla Aureliusz Myrcik.

Beneficjenci biorą udział w zajęciach terapeutycznych, usprawniających ruchowo i aktywizujących zawodowo takich jak.: arteterapia, logoterapia, poligrafia, rękodzieło, ogrodnictwo, prace porządkowo-konserwatorskie, IT. Otrzymują również pomoc psychologiczną i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych oraz sprawach bieżących. Mogą ponadto korzystać z transportu, cateringu, bogatej oferty terapii, treningów, wycieczek itp.

Co nowego w programie?

W aktualnej edycji (2021-2022) zaplanowano kontynuację oddziaływań terapeutycznych z poszerzeniem palety zajęć o muzykoterapię. Zgodnie z planami szkoła ma się dla celów związanych z realizacją działań projektowych wzbogacić m.in. o drugą bieżnię elektryczną, projektor multimedialny, piec elektryczny z piekarnikiem, robot kuchenny, zmywarkę, grill elektryczny, głośnik bluetooth, piec do wypalania gliny oraz koło garncarskie.

Wzorem lat ubiegłych, również w obecnej edycji zaplanowano realizację w okresie wakacyjnym wycieczek tematycznych, które pozwolą uczestnikom programu pozyskać nowe doświadczenia i umiejętności z zakresu reintegracji zawodowej, poznawać nowe okolice, uzyskiwać umiejętności poruszania się i przebywania w nieznanym środowisku. Planowane są również wyjścia do obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Z uwagi na panującą pandemię, w czasie wzrostu zachorowań, za zgodą PFRON zajęcia w ramach programu prowadzone są w sposób zdalny.

– To nowe doświadczeniem dla uczestników i w konsekwencji poszerzyło ich umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem informatycznym. Kontakt on-line sprawił, że uczestnicy biorący udział w zajęciach w swoich domach, mogli w praktyce sprawdzić zdobyte wcześniej umiejętności i zmobilizować się do działania w proponowanej przez terapeutów formie – podkreśla Myrcik.

Dzięki środkom finansowym PFRON w poprzednich latach zakupiono dla potrzeb zajęć realizowanych w programie m.in. szklarnię ćwiczebną z wyposażeniem, domek narzędziowy do przechowania narzędzi ogrodniczych oraz nowoczesny sprzęt ogrodniczy do pielęgnacji terenów zielonych.

Uczestnicy programu mogą podczas zajęć korzystać też z pełnej gamy sprzętu biurowego, a do realizacji zajęć rękodzielniczych, konserwatorskich i porządkowych szkoła wykorzystuje m.in. maszyny do szycia, zestawy do tworzenia biżuterii, formy do odlewów gipsowych, pralkę automatyczną,  myjkę ciśnieniową i elektronarzędzia.

Aureliusz Myrcik wskazuje, że sprzęt zakupiony podczas wcześniejszych edycji programu znacznie uatrakcyjnił i urozmaicił wachlarz prowadzonych terapii, aktywności i zajęć. Dzięki niemu uczestnicy programu mogli rozwinąć swoje umiejętności w różnych dziedzinach.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” dla uczestników wielu jest jedyną możliwością kontynuowania terapii i przebywania w grupie rówieśniczej. Nic więc dziwnego, że decyzja Rady Nadzorczej PFRON o wydłużeniu realizacji programu do 31 sierpnia 2023 r. w ZPSWR w Wodzisławiu Śl. i zapewne wielu innych miejscach w kraju została przyjęta z radością.

logo programu rehabilitacja 25 plus