POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Piotrowicka w Skrbeńsku przebudowana

Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku.

Przedmiotem ukończonej inwestycji była kompleksowa przebudowa drogi powiatowej na ogólnej długości ok. 1,6 km, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do granicy polsko-czeskiej. W ramach prac dokonano wymiany nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, a także wybudowano kanalizację deszczową na długości 590 mb.

Oprócz nowej nawierzchni droga została wyposażona w brakujący chodnik na długości 534 mb, a także przebudowano istniejący ciąg chodnika z kostki brukowej betonowej na długości 699 mb. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano nowe oznakowanie pionowe oraz poziome w technologii grubowarstwowej o zwiększonej trwałości w porównaniu do tradycyjnego cienkowarstwowego.

Koszt realizacji zadania wyniósł 1.570 tys.zł, z czego gmina Godów dofinansowała inwestycję w kwocie 750 tys. zł.