Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ostrzeżenie meteo: wezbrania! - Powiat Wodzisławski

Ostrzeżenie meteo: wezbrania!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali) o gwałtownym wzroście stanów wód w rzekach i innych ciekach oraz zbiornikach wodnych w zlewniach dopływów rzeki Odry.

powódź wysoka woda foto

Ostrzeżenie jest ważne od godz. 11:45 dnia 10 czerwca do godz. 03:00 dnia 11 czerwca 2024 r. Obszar: zlewnie dopływów Odry.

Obszar: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda od Zbiornika Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zbiornika Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Odra od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga od granicy RP do ujścia, Osobłoga, Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zbiornika Turawa, Mała Panew od Zbiornika Turawa do ujścia do Odry, Mała Panew (opolskie, śląskie).

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie zostało wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło: Ostrzeżenie hydrologiczne nr 119