Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Informujemy, że Powiat Wodzisławski zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres organizatora: Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
  2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
  3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
    3.1 rodzaj transportu: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym
    3.2 Linia komunikacyjna, na której będą wykonywane przewozy: Gorzyce – Rydułtowy
  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: przewidywana data zawarcia umowy na świadczenie usługi opisanej w niniejszym ogłoszeniu nastąpi od 1 września 2023 r.
  2. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2026 r.