Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Oferta w trybie tzw. małego grantu - Powiat Wodzisławski

Oferta w trybie tzw. małego grantu

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Nasza odra Socios oferty na realizację zadania publicznego z zakresu sportu pn.: „Mecz legend wodzisławskiej piłki” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 20 lipca 2022 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pobierz:

  1. Oferta realizacji zadania publicznego (PDF 336KB)