Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dwie szkoły w centrum Wodzisławia Śl. zyskają bardziej ekologiczne ciepło - Powiat Wodzisławski

Dwie szkoły w centrum Wodzisławia Śl. zyskają bardziej ekologiczne ciepło

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę dot. likwidacji kotłowni węglowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., która zaopatrywała w ciepło nie tylko liceum, ale i pobliski Zespół Szkół Ekonomicznych. Obie szkoły będą korzystać z ciepła sieciowego dostarczanego przez PEC.

Wykonawcą zadania została wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Glimar Sp. z o.o. z Gliwic, która na wykonanie remontu wymiennikowni oraz robót technologicznych umożliwiających odbiór ciepła z sieci ciepłowniczej będzie miała czas do końca października br. Termin zakończenia całej inwestycji, w skład której wchodzi również remont kotłowni, adaptacja instalacji oraz rozbiórka składu opału w budynku liceum, ustalono na koniec kwietnia przyszłego roku. Wykonana zostanie też nowa wentylacja, instalacja przeciwwilgociowa oraz oświetlenie pomieszczeń.

Podpisanie umowy w sprawie kotłowni w I LO w Wodzisławiu Śl. Na zdjęciu Leszek Bizoń, Wojciech Koterwa, Janina Rurek, Tadeusz Skatuła i Kornelia Newy.

Starosta Leszek Bizoń przy podpisywaniu umowy uzyskał od prezesa firmy Wojciecha Koterwy zapewnienie, że mimo terminu realizacji inwestycji, który przypada na koniec października, w szkole ciepła nie zabraknie. Firma ma bowiem przygotowane rozwiązania na wypadek niespodziewanych sytuacji. O przygotowaniu szkoły zapewniała też dyrektor Liceum Janina Rurek.

Za wykonanie inwestycji wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ok. 1,4 mln zł. Inwestycja będzie objęta przez firmę pięcioletnią gwarancją. Dzisiejsze podpisanie umowy i planowane na najbliższy czas przekazanie placu budowy było możliwe dzięki poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji rady powiatu. Radni zdecydowali wówczas o zwiększeniu finansowania inwestycji po tym, jak z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów odrzucona została oferta najtańszego z wykonawców. Bez zwiększenia finansowania niezbędne byłoby bowiem przeprowadzenie nowego postępowania, a to z kolei byłoby ryzykowne z punktu widzenia możliwości dostarczania ciepła do obu szkół tegorocznej jesieni i zimy.

Umowę w imieniu powiatu podpisali: starosta Leszek Bizoń i dyrektor Liceum im. 14 Pułku Powstańców Śląskich Janina Rurek. W spotkaniu wzięli udział również wicestarosta Tadeusz Skatuła oraz członkini zarządu powiatu odpowiadająca resortowo za oświatę Kornelia Newy. Dzięki realizacji zadania z centrum Wodzisławia Śl. zniknie kolejna kotłownia węglowa, a tym samym ograniczona zostanie emisja substancji szkodliwych do powietrza.