Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Od 70 lat opiekują się dziećmi - Powiat Wodzisławski

Od 70 lat opiekują się dziećmi

Siedemdziesiąt lat temu, we wrześniu 1952 r., do Domu Dziecka w Gorzyczkach trafił pierwszy wychowanek. Placówka w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę działalności. Z okazji jubileuszu Domu zorganizowano rocznicową uroczystość.

Na scenie L. Bizoń z czekiem, z napisem: 70-lecie Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, kwota:7 000 zł i podpis: Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, 2022 rok, obok K. Kuczera w bukietem czerwonych róż

Obchody rozpoczęto od mszy w kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. Później goście, a wśród nich członkowie Zarządu Powiatu: starosta Leszek Bizoń, Krystyna Kuczera, Kornelia Newy i Jan Zemło, przewodniczący rady powiatu Adam Krzyżak, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Radzie Powiatu Izabela Tomiczek, senator Ewa Gawęda, włodarze miast i gmin, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, szefowie powiatowych i gminnych ośrodków pomocowych, reprezentanci instytucji, z którymi Powiatowy Dom Dziecka współpracuje w wypełnianiu swoich zadań, byli pracownicy placówki, a także sponsorzy powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeszli na teren pobliskiej Oazy Aktywności, gdzie zorganizowano dalszą część akademii.

Tam gości zaproszono na koncert w wykonaniu Trio Appassionato i Tomka „Corala” Ciby. Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Grzegorz Strzebińczyk przedstawił prezentację na temat historii Domu Dziecka w Gorzyczkach. Swoimi wspomnieniami z wielu lat pracy w placówce z zebranymi podzieliła się ponadto wieloletnia pracownica Domu p. Jadwiga Pałyga. Odczytano też list jednej z byłych wychowanek Domu.

Starosta Leszek Bizoń w swoim okolicznościowym przemówieniu podkreślił ważną rolę, jaką przez lata w systemie pieczy zastępczej odgrywały placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wprawdzie dzisiaj większy akcent kładzie się na rozwój form rodzinnych, to jednak placówki nadal odgrywają bardzo istotną rolę.

– Ten jubileusz jest wyjątkowy. Z jednej strony to ważna data, ważny moment w dziejach tej placówki, okazja do podziękowania dla osób, które tworzyły i tworzą ten Dom. Z drugiej jednak to powód do smutku. Zawsze w takich momentach mam wrażenie, że jako społeczeństwo ponieśliśmy porażkę. Bo idealnie byłoby, gdyby takie placówki nie musiały powstawać, żeby każde dziecko miało swoją, idealną rodzinę. Jednak niestety nie zawsze tak jest. I z tego powodu dobrze, że takie placówki funkcjonują. Nawet gdy zawiodą dorośli, gdy zawiodą rodzice, to jest ktoś, kto tym dzieciom pomoże i otoczy ich opieką – podkreślał starosta.

Szef powiatu powołując się też na wielki autorytet pedagogiczny, jakim jest Janusz Korczak, podkreślał wielkie wyzwanie stojące przed kadrą placówek opiekuńczo-wychowawczych.

– Janusz Korczak mówił: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”. To przesłanie kieruję dziś do wychowawców, aby zawsze w swojej pracy o nim pamiętali – powiedział Bizoń.

Na zakończenie swojego wystąpienia starosta wspólnie z Krystyną Kuczerą, która w Zarządzie Powiatu odpowiada za nadzór nad powiatową pomocą społeczną oraz przewodniczącym rady powiatu Adamem Krzyżakiem przekazali na ręce dyrektora Strzebińczyka symboliczny czek na kwotę 7 000 zł.

Życzenia i prezent od władz powiatu nie były jednak jedynymi tego dnia, jakie trafiły do powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Gratulacje i dobre słowa pod ich adresem padły również z ust gości.

Podziękowała również dyrektor Domu Dziecka. Grzegorz Strzebińczyk cytatem z Phila Bosmansa, że ciągle istnieją wśród nas Aniołowie, których serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie podziękował osobom i firmom, które przez minione lata działalność Domu Dziecka w Gorzyczkach wspierały.