Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nauczycielskie powitanie wiosny - Powiat Wodzisławski

Nauczycielskie powitanie wiosny

W miniony poniedziałek odbyły się Wiosenne Spotkania Metodyczne, czyli cykliczne wydarzenie organizowane dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Niestandardowe rozwiązania w codziennej pracy z uczniem” i zgromadziła niemal 150 uczestników.

Wiosenne spotkania metodyczne marzec 2023 PODN Wodzisław Śl. Na zdjęciu grafika witająca gości, przed którą stoi bukiet żółtych kwiatów (forsycji)

Jak co roku, konsultanci Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim powitali nadejście wiosny, organizując warsztaty dla nauczycieli. W programie Wiosennych Spotkań Metodycznych znalazło się dziewięć szkoleń o różnorodnej tematyce.

– Dzięki tak wielu propozycjom w naszym ośrodku zrobiło się gwarno i wesoło. Celem tej imprezy jest udzielanie nauczycielom metodycznego wsparcia poprzez organizację warsztatów rozwijających umiejętność pracy z uczniem. Ale to też świetna okazja do spotkań z osobami pracującymi w innych szkłach i przedszkolach tłumaczy Iwona Miler, dyrektorka Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W Wodzisławiu Śląskim.

Nauczyciele, którzy zjawili się 20 marca w PODN, mieli w czym wybierać. Dla odważnych warsztaty z malarstwa wielkoformatowego przeprowadziła Aleksandra Sokalla. Celem tego spotkania było wprowadzenie uczestników w świat sztuki abstrakcyjnej, która uwalnia wyobraźnię, jest przekazem osobowości, uczuć, myśli, szaleństwa, estetyki, własnego sposobu postrzegania świata i emocji.

Warsztaty dla nauczycieli historii przeprowadzili pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Anna Wickiewicz oraz Michał Jakubik zaprezentowali projekty edukacyjne związane z przygotowanymi przez muzeum ekspozycjami. Pierwszy to projekt „Dzieci listy piszą”, w ramach którego powstała wystawa czasowa „Tatusiu, kiedy wrócisz? Polskie rodziny w latach II wojny światowej”, pokazująca wojenne losy małżonków, rodziców i dzieci przez pryzmat korespondencji jenieckiej. Drugi z zaprezentowanych projektów towarzyszy plenerowej ekspozycji edukacyjnej „Miejsce z blizną”, stworzonej w Łambinowicach na terenie po byłym obozie jenieckim Stalag 344 Lamsdorf.

W tej części szkolenia nauczyciele mieli okazję zapoznać się z warsztatami „Podeptane prawa. Podeptana godność” przygotowanymi z myślą o wystawie, materiałami edukacyjnymi oraz metodami wykorzystania elementów wystawy w realizacji działań edukacyjnych mówi Anna Wickiewicz z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

O lekcjach języka obcego poza schematem mówiły Aleksandra Łyp-Bielecka i Bogumiła Różańska-Świerkot. Nauczyciele-lingwiści zapoznali się z niestandardowymi aktywnościami pomocnymi w rozwijaniu u uczniów  umiejętność komunikowania się w języku obcym.

Podczas szkolenia podzieliłyśmy się wiedzą na temat tego, jak zapobiegać i przeciwdziałać pojawiającym się trudnościom w zakresie sprawności mówienia oraz jak przeprowadzić poznane metody w klasie podczas pracy z uczniamiwyjaśnia konsultantka Bogumiła Różańska-Świerkot.

„Metoda Diagnozy pedagogicznej – Bateria 10-12 PTPiP w Gdańsku” to szkolenie, które przyciągnęło pedagogów i psychologów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z warunkami diagnozy i zasadami posługiwania się standaryzowanym narzędziem.

Bateria przeznaczona jest do wstępnej diagnozy trudności u dzieci w wieku 10-12 lat. Narzędziem mogą posługiwać się zarówno psycholodzy jak i pedagodzy szkolni. Składa się ono z testów diagnozujących funkcje wzrokowo-przestrzenne i funkcje słuchowo-językowe mówi Anna Weiss, konsultantka wodzisławskiego PODN/

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych wzięli udział w zajęciach z Katarzyną Czerwień, doradcą ds. rozwiązań edukacyjnych jednego z wydawnictw oświatowych. Spotkanie służyło zapoznaniu nauczycieli z nowymi rozwiązaniami wydawnictwa, w tym z systemem NEON, który łączy tradycyjne podręczniki i zupełnie nowe, skorelowane z nimi cyfrowe rozwiązania edukacyjne dla szkoły podstawowej.

Tekst M. Kopczyński, PODN, foto nadesłane