Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Inwestycje drogowe w toku - Powiat Wodzisławski

Inwestycje drogowe w toku

Na powiatowych drogach wykonywanych jest szereg inwestycji. Wszystko po to, aby poprawić komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Przebudowywana jest m.in. ul. Raciborska w w Bełsznicy i Rogowie, ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim czy 1 Maja w Gołkowicach.

Prace drogowe na ul. 1 Maja w Gołkowicach

Przebudowa Raciborskiej pełną parą

Ulica Raciborska na terenie gmin Gorzyce i Lubomia to droga powiatowa nr 3512S. Od kilka lat kolejne jej odcinki poddawane są kompleksowej modernizacji. Od 2019 r. całkowicie zmodernizowano już ok. 3 km drogi za łączną kwotę niespełna 13 mln zł.

Zakres obecnie realizowanej inwestycji obejmuje 2 km odcinek od Bełsznicy aż do ul. Sportowej w Rogowie. W ramach przedsięwzięcia wykonywane są nowe warstwy konstrukcyjne jezdni,  budowana nowa kanalizacja deszczowa budowa i chodniki.

Na zadanie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy cenie 8,2 mln zł wartość dofinansowania z Funduszu to niespełna 4,5 mln zł. Resztę dopłacają po połowie z własnych budżetów Powiat Wodzisławski oraz Gmina Gorzyce. Ukończenie inwestycji planowane jest na połowę 2023 r.

Prace trwają na Czarnieckiego

Przebudowywany jest również ponad 2-kilometrowego odcinek ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim (od tzw. Rynkocza, czyli skrzyżowania z ul. Mszańską, Turską i Skrzyszowską, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933, czyli ul. Jastrzębską). W ramach zadania przewidywana jest prócz wymiany podbudowy i nawierzchni drogi, także modernizacja chodników i poboczy, budowa odwodnienia, budowa ścieżki rowerowej (na odcinku od ulicy Odrodzenia do DW 933), a także przebudowa skrzyżowań z ul. Teligi i Piaskową, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Odrodzenia.

Inwestycja pochłonie ponad 13 milionów złotych. Znaczna część zadania zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych. Na tę inwestycję Powiat pozyskał bowiem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55%  kosztów kwalifikowanych, tj. ponad siedem milionów złotych. Pozostałą część inwestycji współfinansują łącznie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śląski. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2023 r.

Dzieje się też w Gołkowicach

Pełną parą idzie też przebudowa ulicy 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Celną do skrzyżowania z ulicą Strażacką (odcinek o długości około 300 m). W ramach przebudowy  zaplanowano: przebudowę jezdni, przybudowę i budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę muru oporowego, doświetlenie przejść dla pieszych, przebudowę sieci teletechnicznej. Całkowita wartości zadania to nieco ponad 2 mln zł, z czego nieco ponad milion złotych pochodzi z dofinansowania pozyskanego przez Zarząd Powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny sfinansowany zostanie z budżetów Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Godów. Prace potrwają do końca kwietnia br.

Przebudowywana jest też K. Miarki i 3 Maja

Największą – zarówno pod kątem zakresu, jak i wartości – obecnie realizowaną inwestycją na drogach powiatu jest przebudowa drogi powiatowej 5036S, czyli ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni. W ramach zadania, obejmującego przebudowę prawie 5-kilometrowego odcinka drogi zaplanowano: częściowe wykonanie nowej konstrukcji drogi, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, zapewnienie odwodnienia poprzez nowo projektowaną kanalizację deszczową, rowy odwadniające oraz istniejący odcinek kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i poboczy, wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość robot budowlanych wynosi 15 280 360,47 zł, z czego znaczną część inwestycji, bo aż 14 060 000 zł pokryje promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to końcówka 2024 roku.Tablica informująca o dofinansowi inwestycji z Polskiego ładu

 

Rondo w Gorzyczkach na ukończeniu

Coraz większym krokami zbliża się też moment zakończenia prac związanych z budową ronda w Gorzyczkach w rejonie skrzyżowania z ulicą Wilkowiec. Obiekt ten ma poprawić poziom bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej i usprawnić dojazd do strefy gospodarczej i terenów przemysłowych firmy Panattoni Europe. Wszelkie koszty związane z realizacją tej inwestycji pokrywa właściciel centrum logistycznego.