Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU - Powiat Wodzisławski

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, że do dnia 31 marca br. można składać wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu oraz Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu mogą wystąpić:

 1. Jednostki organizacyjne i podmioty, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna i sport, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego;
 2. Organizacje pozarządowe działające w zakresie sportu, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego;
 3. Prezydent, wójt, burmistrz gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;
 4. Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. sportu;
 5. Starosta Powiatu Wodzisławskiego;
 6. Rada Sportu Powiatu Wodzisławskiego.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody w Dziedzinie Kultury mogą wystąpić:

 1. Instytucje kultury, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego;
 2. Organizacje pozarządowe lub związki twórcze i kulturalne;
 3. Prezydent, wójt, burmistrz gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;
 4. Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. kultury;
 5. Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody można pobrać w Wirtualnym Biurze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. lub w kancelariach Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca 2010 roku.

Więcej szczegółów w ogłoszeniach:

SPORT

KULTURA