Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski LVIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

LVIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

W czwartek, 29 lutego 2024 r., o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92a, odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Logo powiatu wodzisławskiego

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdania z działalności za 2023 rok:
  a) Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni,
  b) Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.
 5. Sprawozdania:
  a) z działalności Zarządu Powiatu w okresie od LVII sesji,
  b) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin,
  c) powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5017S, w ciągu której leży ulica Olszyny, w rejonie skrzyżowania z ulicą Rozwojową, w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
  d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000 S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim”,
  e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512 S (ul. Raciborska) w Syryni”,
  f) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/560/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok wraz z załącznikami,
  h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/599/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024-2041.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Informacje bieżące.
 10. Zamknięcie obrad LVIII sesji