Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Lekcje z ZUS – dlaczego warto wiedzieć więcej - Powiat Wodzisławski

Lekcje z ZUS – dlaczego warto wiedzieć więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu, przeprowadzone zostaną cztery lekcje, podczas których uczniowie poznają istotę ubezpieczeń społecznych, dlaczego ubezpieczenia te są obowiązkowe, jakie korzyści wynikają z opłacania składek, zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, a także zasady prowadzenia biznesu w aspekcie systemu ubezpieczeń społecznych.

Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który realizowany jest również przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Lekcje z ZUS mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

We współpracy z profesjonalnym metodykiem nauczania, który tworzył już materiały dydaktyczne zajęć szkolnych dla dużych instytucji finansowych, ZUS opracował scenariusze i konspekty czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Nie są one zbyt szczegółowe, skupiają się raczej na logice systemu, niż na liczbach i procentach. Uczeń powinien zrozumieć bardziej mechanizmy, niż całe systemowe arkana. Materiały zostały podzielone na te adresowane wyłącznie dla nauczycieli oraz dla ucznia i szerszej grupy zajęciowej.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz materiały dostępne są na stronach:
www.zus.pl/edukacja, www.zus.pl/LekcjezZus

Więcej informacji o udziale w projekcie „Lekcje z ZUS” oraz materiałach dydaktycznych:
Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rybniku, tel. 32 4391 161 lub 502 001 216, email: rzecz.rybnik@zus.pl