POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego:

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

2. Formy konsultacji:
Wyrażenie opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji).

3. Termin konsultacji: od dnia 29.01.2015r. do dnia 11.02.2015r.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Komunikacji i Transportu
Referat Transportu
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski

Ogłoszenie – POBIERZ
Projekt uchwały – POBIERZ