POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami – statut Powiatowego Zarządu Dróg

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza mieszkańców powiatu wodzisławskiego do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wodzisławiu Śl.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27 września 2018 r.
  2. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 4 października 2018 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
  4. Konsultacje przeprowadzone będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
  5. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

 

Do pobrania: projekt uchwały, będącej przedmiotem konsultacji (PDF 2MB)