Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi - Powiat Wodzisławski

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do udziału w konsultacjach nad projektem uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
  1. Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzone będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiatwodzislawski.pl
  1. Termin konsultacji: od dnia 30 sierpnia 2023 roku do dnia 13 września 2023 roku.
  1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, 44–300 Wodzisław Śląski

Do pobrania:

  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły – POBIERZ (docx 22KB)