POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego ws. zmiany w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Formy konsultacji:
Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji)

Termin konsultacji:
Od dnia 17 maja 2018r. do dnia 30 maja 2018r.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski

POBIERZ – Ogłoszenie Starosty w sprawie konsultacji (328 kb)

POBIERZ – Uzasadnienie do projektu uchwały (188 kb)

POBIERZ – Projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego (204 kb)