POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

Konsultacje trwają do 14 lipca 2016 r.

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie  określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

2. Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje,
  • przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

3. Termin konsultacji:

od dnia 30.06.2016 r. do dnia 14.07.2016 r.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu, ul. Pszowska 92 a 44-300 Wodzisław Śl.

 

PROJEKT UCHWAŁY – PRZEJDŹ (PDF 160 KB)