POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przedmiot konsultacji:

  • Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Forma konsultacji:

  • Wyrażenie opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji).

Termin konsultacji:

  • od  2 lutego 2017 r. do  16 lutego 2017 r.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

  • Wydział Komunikacji i Transportu
    Referat Transportu
    ul. Pszowska 92 a
    44-300 Wodzisław Śląski

Projekt uchwały dostępny jest TUTAJ (POBIERZ PDF 124 KB)