Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - Powiat Wodzisławski

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2. Termin konsultacji ustala się od 9 stycznia 2020 r. do 16 stycznia 2020 r.
3.  Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.
4.  Konsultacje przeprowadza się w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
5. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@powiatwodzislawski.pl
6.  Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.