POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacja z NGO projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Ogłoszenie z dnia 23 października  2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie: określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

2. Formy konsultacji:

1/ wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje, tj. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w terminie od 23 października do 7 listopada 2019 r.

2/ przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

3. Termin konsultacji: od dnia 23 października 2019 r. do dnia 7 listopada 2019 r.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śl.

 

Projekt uchwały (POBIERZ PDF, 223 KB)