POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Czas wolny

KONKURS MON: „WDZIĘCZNI BOHATEROM”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.", którego celem jest m .in. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekty mają dotyczyć m.in. upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Konkurs adresowany jest m. in. do organizacji pozarządowych, osób prawnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych.

Zadania konkursowe przewidziane dla oferentów obejmują między innymi realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym oraz upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Na ich realizację zadań konkursowych resort obrony narodowej przeznaczył kwotę do 2.000.000,00 zł. Jednym z warunków składania oferty jest wkład finansowy podmiotu ubiegającego się o realizację zadań w wysokości minimum 10 % planowanej kwoty dotacji. Zadania konkursowe muszą być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Oferty pierwotnie należało składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2020 r. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego zostaje przedłużony termin składania ofert na realizację zadań publicznych do 30 marca 2020 r. oraz termin dokonania wyboru do 17 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052020wddekid