Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Kolejne OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - Powiat Wodzisławski

Kolejne OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

W piątkowe popołudnie, 23 września, na dziedzińcu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim odbyła się uroczystość przyjęcia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego kolejnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szeregi KSRG zasiliło 33 strażaków z OSP Biertułtowy (w tym 22 z uprawnieniami do udziału w akacjach ratowniczo-gaśniczych) oraz 45 OSP Krzyżkowice (w tym 25 z uprawnieniami do udziału w akacjach ratowniczo-gaśniczych). W ten sposób liczba OSP z naszego terenu wzrosła do siedemnastu na ogółem 34 działające w powiecie wodzisławskim ochotnicze straże pożarne.
Wręczenia aktów dokonał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka oraz Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. kpt. Marek Misiura.
W uroczystości wziął udział Starosta Wodzisławski, Tadeusz Skatuła, który pogratulował strażakom odwagi i podziękował za podjęcie tego niezmiernie prestiżowego, ale trudnego i odpowiedzialnego wyzwania, jakim jest udział w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
– Wasze wstąpienie do systemy to niewątpliwe wyróżnienie, a nawet zaszczyt. To jednak przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Oto bowiem w jeszcze większym stopniu będziecie odpowiedzialni za realizację zadań ratowniczych i to już nie tylko na terenie własnej gminy czy powiatu, ale, gdy przyjdzie taki rozkaz – także poza ich granicami. Będziecie stać na straży bezpieczeństwa państwa, w najpełniejszy sposób dając dowód swojego patriotyzmu. Wciąż jednak przede wszystkim będziecie pełnić służbę na pierwszej linii frontu walki o ludzkie życie, zdrowie i dobytek w naszym powiecie – powiedział starosta.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy działa w Polsce od 1995 roku. Jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Na obszarze powiatu zadania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego określa Starosta, który koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska – kieruje tym systemem. Starosta wykonuje zadania przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.