Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski IV sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

IV sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

IV sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego obecnej kadencji odbędzie się 21 lutego 2019 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92A. Rozpoczęcie o godz. 14:00.

zawiadomienie o sesji Rady Powiatu

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu

3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od III sesji.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego i Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego na rzecz podjęcia przemyślanych i racjonalnych działań dla poprawy jakości Komunikacji Miejskiej i Powiatowej realizowanej wspólnie z Powiatem Wodzisławskim.

8. Informacje bieżące.

9. Zakończenie IV sesji