Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Historyczne memorandum podpisane - Powiat Wodzisławski

Historyczne memorandum podpisane

Dzisiaj (10 października) w siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Horni Suchej podpisano memorandum o transgranicznej współpracy pomiędzy 12 samorządami z subregionu zachodniego województwa śląskiego i aglomeracji ostrawsko-karwińskiej oraz 10 organizacjami skupiającymi biznes.

podpisanie memorandum

Celem jest próba wspólnego rozwiązywania problemów, jakie występują po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Mówił o tym Ivo Barteček – szef OHK w Karwinie oraz Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Okresní Hospodářska Komora z Karwiny, której członkowie stanęli w obliczu paradoksu. W regionie o najwyższym bezrobociu w Republice Czeskiej nie mogli bowiem znaleźć pracowników do swoich zakładów. Zdiagnozowali też problem braku wystarczającej liczby atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych ludzi, co powodowało wyjazdy poza Kraj Morawskośląski i depopulację tamtejszych miast. Jak powiedział Petr Macheja, w ciągu minionych 30 lat większość miast przemysłowych Kraju straciła jedną czwartą mieszkańców. Zrodził się więc pomysł poszukania rozwiązań po stronie polskiej. Naturalnym partnerem dla OHK w Karwinie okazała się Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. Już po pierwszych wspólnych spotkaniach wyszło na jaw, że problemy Czechów zauważalne są również w przygranicznych powiatach subregionu zachodniego. To przesądziło o wzajemnej współpracy organizacji, a w maju br. powołano wspólny komitet sterujący.

Na początek ustalono 3 obszary kooperacji: środowisko, jakość życia i ekologia (w ramach którego strony porozumienia zajmą się tematem walki ze smogiem oraz  gospodarką wodną i ściekową), rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja (promocja regionu przygranicznego, integracja biznesu i samorządów w zakresie edukacji, miejsc pracy i zamieszkania oraz wdrażanie Programu Wsparcia Rynku Pracy) oraz integracja lokalnego biznesu (integracja i współpraca gospodarcza oraz biznesu, a także budowanie i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej). Postanowiono też zachęcić do współpracy samorządy terytorialne po obu stronach granicy.

Punktualnie o 10:10, jak podkreślił Petr Macheja w historycznej chwili (o godz. 10:10, dnia 10 października), samorządowcy z Bruntalu, Godowa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá), Karwiny, Karniowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śl. i Powiatu Wodzisławskiego, a także reprezentanci OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravskoslezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego klastru, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., Raciborskiej Izby Gospodarczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu podpisali memorandum. W imieniu Powiatu Wodzisławskiego dokument podpisał starosta Leszek Bizoń.