Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Trwa nabór do programu „Ochrona zabytków”

Trwa nabór do programu „Ochrona zabytków”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu MKiDN „Ochrona zabytków”. Program ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Wnioski o dotacje mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Ostateczne terminy składania wniosków upływają 31 października 2019 r. oraz 31 marca 2020 r.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2