Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dyskutowali o innowacjach w opiece nad osobami niesamodzielnymi - Powiat Wodzisławski

Dyskutowali o innowacjach w opiece nad osobami niesamodzielnymi

Dzisiaj w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zorganizowało konferencję na temat wykorzystania nowych technologii w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami oraz seniorami.

Konferencja podsumowująca projekt Pokonajmy samotność - cieszmy się życiem! 18.1.2022 Na zdjęciu slajd otwierający konfernecję

Choć konferencja stanowiła podsumowanie unijnego projektu pt. „Pokonajmy samotność – cieszmy się życiem”, to jednak jej tematyka zwłaszcza w okresie pandemii nabrała szczególnego znaczenia. Nic więc dziwnego, że prócz osób związanych z samym projektem w liceum zjawili się szefowie i szefowe większości powiatowych i gminnych instytucji pomocowych. Obecni byli też starosta Leszek Bizoń wraz z członkinią zarządu powiatu Kornelią Newy oraz przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych a zarazem powiatową radną Joanną Rduch-Kaszubą. Na konferencję przybyli ponadto zaangażowani w projekt dyrektorzy: Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie Jarosław Rudol oraz I LO w Wodzisławiu Śl. Janina Rurek.

Konferencję otworzyła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły wspólnie ze starostą Leszkiem Bizoniem. Szef powiatu podkreślał, że projekt w znaczący sposób uzupełnił ofertę świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, wyprzedzając znacząco swoje czasy, bo nikt w 2019 r. (gdy projekt się rozpoczynał) nie przewidywał wybuchu pandemii i że takie słowa jak „zdalne”, „hybrydowe” czy „tele” wejdą do naszego codziennego słownika. Starosta mówił także o działaniach powiatu oraz planach w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz osób niesamodzielnych. Przypomniał, że projekt „Pokonajmy samotność…” jest rozwinięciem wcześniejszego działania Starostwa w ramach inicjatywy „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

Leszek Bizoń zadeklarował też, że władze powiatu dążą do wsparcia osób w gorszym położeniu.

– Chcemy, aby nasz powiat był miejscem dobrego życia dla wszystkich jego mieszkańców bez względu na wiek, stan zdrowia czy inne czynniki. Tak widzimy nasz powiat za lat pięć, dziesięć czy dwadzieścia. Jako powiat, który inwestuje w kapitał ludzi na różnych etapach życia. Jako powiat otwarty. Jako powiat oferujący godne warunki życia i osobistego rozwoju. Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy zatroszczyć się o przecież niemałą społeczność osób z niepełnosprawnościami czy osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Wierzę, że tego rodzaju inicjatywy będą kontynuowane. W naszym powiecie i poza. Ze swojej strony deklaruję pełne poparcie – powiedział starosta.

O założeniach, przebiegu i rezultatach projektu mówili koordynator Marek Koczy oraz mentor środowiskowy Donata Malińska. Przypomnieli, że projekt składał się z dwóch powiązanych części.

Jedną stanowiła działalność Dziennego Domu Pomocy w Radlinie, z którego usług korzystało 45 osób zagrożonych wykluczeniem, starszych, niepełnosprawnych głównie seniorów z terenu powiatu wodzisławskiego.

Drugą z kolei był system wsparcia asystentów i opiekunów środowiskowych oraz pomocy w formie teleopieki dla 36 osób, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności miały problem w samodzielnym funkcjonowaniu. Osoby te oprócz wsparcia opiekunów dzięki zamontowanym w ich mieszkaniach nowoczesnym urządzeniom do teleopieki (nadajnik oraz opaska z przyciskiem ratunkowym) mogły korzystać z pomocy w czynnościach życia codziennego oraz wsparcia psychologicznego. Oprócz tego teleoperatorzy z Centrum Teleopieki utrzymywali stały kontakt z podopiecznymi, czuwając nad ich stanem zdrowia przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

O tym jak wyglądała pomoc uczestnikom projektu, korzystającym z teleopieki mówiła Marta Kozłowska z Opiekanova – Centrum Teleopieki z Jastrzębia-Zdroju. Podsumowała m.in. działania podejmowane na rzecz podopiecznych. Wspomniała też, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., mimo kończącego się w styczniu projektu „Pokonajmy samotność…”, klienci teleopieki z powiatu wodzisławskiego będą mogli bez przeszkód korzystać z innego projektu realizowanego przez Opiekanova na rzecz całego subregionu zachodniego.

Dzięki temu przez kolejny okres nie tylko zostaną otoczeni zdalną opieką oraz wsparciem psychologicznym, ale też nowymi funkcjami, jakie centrum teleopieki zamierza wprowadzić. Mowa m.in. o opiece kardiologicznej, diabetologicznej oraz opiece lekarza projektowego.

Podczas konferencji zaprezentowano również dwa materiały filmowe. Jeden poświęcony stricte projektowi. Drugi z kolei – teleopiece i usługom z nią związanym.

Projekt „Pokonajmy samotność – cieszmy się życiem” realizowany jest do 29 stycznia 2022 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003.

Całkowita wartość projektu: 1 663 264,54

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 413 774,85 zł.

logo projektów z udziałem EFS