Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dwie powiatowe szkoły z nowymi partnerami - Powiat Wodzisławski

Dwie powiatowe szkoły z nowymi partnerami

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim podpisano porozumienia, dzięki którym Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. zyskały jako partnerów dwie kolejne firmy. Celem jest wsparcie procesu kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.

grupa ludzi siedzących za stołem i podpisujących dokumenty

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie został objęty porozumieniem Powiatu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. W imieniu wodociągów umowę podpisali: Marek Chrószcz – Członek Zarządu oraz Robert Wala – Kierownik Działu Płac i Spraw Pracowniczych, a w imieniu powiatu – starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Kornelia Newy.  Firma obejmie swoim patronatem klasy kształcące w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz klasę wielozawodową.

Partnerem Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. została z kolei firma SADEX sp. z o.o. z Rybnika. Spółka obejmie swoim patronatem klasy kształcące w zawodach: technik spawalnictwa, operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz. Porozumienie ze strony firmy podpisali: Bogusław Ryszka – Prezes Zarządu oraz Krzysztof Szynol – Wiceprezes Zarządu.

W podpisaniu umów udział wzięły również dyrektor ZSP w Pszowie Izabela Widera oraz p.o. dyrektora PCKZiU w Wodzisławiu Śl. Ewelina Limanowska, a także naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Katarzyna Zollner-Solowska, która mówiła m.in. o wymogach przemysłu 5.0 i o tym, jaką ścieżką będą podążać szkoły zawodowe powiatu wodzisławskiego.

Zakres współpracy szkół z przedsiębiorstwami obejmuje kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości oraz aktywności na lokalnym rynku pracy, zaznajamianie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów z nowoczesnymi technologiami w cyklu produkcji, możliwość realizacji praktyk zawodowych oraz organizację dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wycieczek dydaktycznych, wykładów i spotkań tematycznych.

Umowy przewidują również współdziałanie w obszarze ewentualnej modyfikacji programu nauczania pod kątem potrzeb firm, udział pracowników firm w realizacji niektórych zajęć dydaktycznych, a także przekazywanie materiałów i urządzeń wzbogacających naukę w szkołach.

Przedstawiciele obu firm podkreślali, że w dzisiejszych czasach praktycznie nie ma żadnych szans na pozyskanie wykwalifikowanego młodego pracownika z dużym doświadczeniem. Z tego powodu przedsiębiorcy wychodzą z założenia, że łatwiej jest wejść we współpracę ze szkołami i przygotować kadrę pod swoje potrzeby. Z kolei władze powiatu podkreślały otwartość i gotowość współpracy z podmiotami, które chcą inwestować w kompetencje młodych ludzi i ich rozwój osobisty, a także gwarantować zatrudnienie przyszłym absolwentom.

Prezes PWiK w Wodzisławiu Śl. Marek Chrószcz oraz towarzyszący mu Robert Wala – kierownik działu płac i spraw pracowniczych w PWIK, które już wcześniej zawarło podobną umowę z PCKZiU, z satysfakcją podkreślali pełen profesjonalizm ze strony powiatowych szkół oraz ścisłą współpracę w zakresie szkolenia uczniów. Kierownictwo PWiK poinformowało też, że rozważa wprowadzenie pewnego rodzaju stypendiów oraz gwarancji pracy dla najlepszych uczniów. Kształcenie zawodowe młodzieży, wyzwania przyszłości oraz zmiany kulturowe i organizacyjne w społeczeństwie stały się zresztą tematem szerszej debaty podczas spotkania.