Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Opinie i stanowiska Rady - Powiat Wodzisławski

Opinie i stanowiska Rady

 

Rok 2023

Opinia nr 1/2023 (docx, 17 KB) z 16 marca 2023 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.: w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 2/2023 (docx 20 KB) z dnia 4 kwietnia 2023 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Opinia nr 3/2023 (docx 20 KB) z dnia 20 kwietnia 2023 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.: w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 – 2030+”.

Opinia nr 4/2023 (docx 20 KB) z dnia 2 czerwca 2023 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.: w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 5/2023 (docx 17 KB) z dnia 12 września 2023 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.: w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Opinia nr 6/2023 (docx 17 KB) z dnia 7 listopada 2023 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.: w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 7/2023 (docx 17 KB) z dnia 7 listopada 2023 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl.: w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.