Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Pozostałe - Powiat Wodzisławski

Pozostałe

 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
44 – 300 Wodzisław Śl.
ul. Bracka 13
tel. (32) 453-71-10

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Zamkowa 8,44-350 Gorzyce
tel. 32/ 4511172, 4511205
http://www.woloizol.pl

Ponadto na terenie powiatu wodzisławskiego sprawnie funkcjonuje sieć niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych, grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, świadczących szeroki zakres usług medycznych dla mieszkańców powiatu w następujących obszarach:

  • podstawowa opieka zdrowotna
  • specjalistyczna opieka zdrowotna
  • opieka stomatologiczne
  • udzielanie innych świadczeń zdrowotnych takich jak: profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w miejscu nauczania, rehabilitacja itp.