Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Blisko 1400 porad prawnych udzielono w 2020 roku - Powiat Wodzisławski

Blisko 1400 porad prawnych udzielono w 2020 roku

Mimo epidemii, do stycznia do grudnia 2020 r. w uruchomionych przez Starostwo Powiatowe punktach nieodpłatnych porad prawnych udzielono niemal 1400 porad.

plakat darmowe porady prawne

O pomoc prawną zwracały się głównie osoby w wieku od 35 do 55 lat. Wśród korzystających z porad prawnych przeważały kobiety. Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym, zamieszkujące miasto powyżej 10 tys. mieszkańców i posiadające zatrudnienie. Zdecydowana większość udzielonych porad prawnych dotyczyła prawa cywilnego. Mieszkańcy często korzystali również z pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz z zakresu prawa karnego. Osoby w trudnej sytuacji życiowej konsultowały się z prawnikami najczęściej w sprawach uzyskania prawa do lokalu mieszkalnego,  spraw z zakresu dziedziczenia ustawowego, czyli uprawnienia do dziedziczenia, a także zrzeczenia się spadku. Bardzo dużo mieszkańców szukało pomocy w związku z trudną sytuacją rodzinną, w tym sposobami rozwiązania małżeństwa, ustanowienia kontaktów  z dziećmi czy dochodzenia alimentów. Prawnicy pomagali mieszkańcom również rozwiązać problemy związane z wykroczeniami i przestępstwami, a także zadłużeniami, trudnościami w spłacie długów, egzekucjami komorniczymi czy zasadami dochodzenia roszczeń. W okresie epidemii o poradę często zwracali się również pracownicy, którzy potrzebowali konsultacji prawnej w zakresie rozwiązywania umów o pracę, okresu wypowiedzenia, itp.Wykres

Najczęstszą formą pomocy były porady lub informacje o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach czy wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego. Prawnicy często pomagali także w sporządzaniu pism urzędowych czy sądowych, np. o zwolnienie z opłat sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (pomoc nie obejmuje pism procesowych). W bieżącym roku, z powodu epidemii, porady prawne udzielane były również na odległość, czyli telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W powiecie wodzisławskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest od pięciu lat. Od początku 2020 roku, oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszkańcy mogli korzystać także z bezpłatnych mediacji. Wachlarz pomocy jest bardzo szeroki. Wielu osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej udało się pomóc rozwiązać problem.

Z uruchomionych przez starostwo sześciu punktów porad cztery prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych, natomiast 2 punkty prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert. Darmowa pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali innych osób.

Najwięcej osób skorzystało z nieodpłatnej porady w punktach zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim (oba w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164). Aby skorzystać z darmowej porady prawnej należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie oraz teleporady można dokonać również samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/śląskie/wodzisławski