Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 20.09.2006 r. Międzynarodowa konferencja - Powiat Wodzisławski

20.09.2006 r. Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja pt.: "Zrównoważony rozwój - integracja celów ekologicznych, społecznych i gospodarczych" odbyła się od 20 września w Wodzisławiu Śl. Konferencja została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w Hotelu "Amadeus" z udziałem przedstawicieli Powiatu Recklinghausen (Niemcy) oraz Miasta Ostrava (Republika Czeska).

Tematyka konferencji skupiała się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju – w szczególności ochroną środowiska, jak również zagadnieniem wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w placówkach służby zdrowia.

Wśród prelegentów znaleźli się ze strony polskiej m.in. Lilia Szymańska-Kubicka – Kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, Janusz Wyleżych – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Krzysztof Bugla – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i dr Waldemar Szendera – Dyrektor Ogrodu Botanicznego, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego.

O „Systemie Zarządzania Jakością w szpitalu” opowiedział Eugeniusz Klapuch – Dyrektor Szpitala w Wodzisławiu Śląskim zaś „Plan gospodarki odpadami dla powiatu wodzisławskiego” przedstawili Rozalia Nowakowska oraz Sylwester Płusa – inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

„Wielki projekt przebudowy koryta rzeki Emscher” to tytuł prelekcji delegacji niemieckiej. Zreferowali go Susanne Gobrecht – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Recklinghausen oraz Götz Fischer – Kierownik Niższego Urzędu Wodnego w Powiecie Recklinghausen.
„Plan gospodarki odpadami Miasta Ostrava” przedstawił Mirko Jašurek – zastępca prezydenta Ostrawy.