Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 1,5 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury i edukacji realizujących nowoczesne projekty z dziedziny edukacji kulturalnej

1,5 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury i edukacji realizujących nowoczesne projekty z dziedziny edukacji kulturalnej

 

Informujemy, że Fundacja Orange ogłosiła start nowego programu grantowego – „Akademia Orange”, którego celem jest:

  • szukanie i promowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacji kulturalnej, atrakcyjnej dla młodego odbiorcy, w tym przy wykorzystaniu nowych technologii,
  • promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwienie uczestnictwa w kulturze osobom niepełnosprawnym,
  • przygotowanie dzieci i młodzieży, szczególnie z grup defaworyzowanych społecznie, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Tematem przewodnim pierwszej edycji „Akademii Orange” jest nowoczesna edukacja kulturalna.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz szeroko rozumiane instytucje kultury i edukacji – szkoły, szkoły wyższe, domy kultury, biblioteki, a także instytucje kultury finansowane ze środków publicznych, np. muzea, kina, galerie publiczne. Podmioty prywatne mogą występować w charakterze partnerów poszczególnych projektów.
Pośrednimi beneficjentami Programu są dzieci i młodzież (do liceum włącznie) oraz osoby pracujące z młodzieżą.

Do 27 listopada 2009 r. można zgłaszać ciekawe, kreatywne, innowacyjne projekty edukacyjne. I edycja Programu będzie trwała do 31 maja 2010 r.
Formularz Wniosku oraz wszelkie informacje na temat Programu dostępne są na stronie internetowej Programu.