POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. informuje, że już tylko do 11 września 2017 r. można zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w związku z przeprowadzoną modernizacją obrębów Gorzyce, Gorzyczki, Czyżowice i Turza.

Dane zawarte w ewidencji gruntów stanowią podstawę między innymi wymiaru podatków oraz oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

POBIERZ – Ogłoszenie (PDF 212 KB)