POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Gorzyce, Gorzyczki, Czyżowice, Turza, położonych w jednostce ewidencyjnej Gorzyce wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 4 maja 2017 r. do 24 maja 2017 r., stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

POBIERZ – Ogłoszenie (PDF 212 KB)