POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej

Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim informuje pracodawców zainteresowanych uzyskaniem refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o trwającym naborze wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej (5 stanowisk w maksymalnej wysokości 35 tys.) – kwota 175 000,00 zł.
Urząd będzie rozpatrywał wnioski do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. 220 lub pod numerem telefonu 32 459-29-55 oraz 32 459-29-56.